Щоденні доходи платника єдиного податку

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку повинні забезпечити щоденне за підсумками робочого дня у хронологічному порядку відображення отриманих доходів, у тому числі у готівковій формі, в книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат). Порушення зазначеної вимоги вважається неоприбуткуванням (неповним та/або несвоєчасним) оприбуткуванням готівки за що передбачена відповідальність у п’ятикратному розмірі несвоєчасно оприбуткованої […]

Читати далі...

Дохід платника єдиного податку, проценти від банку за користування коштами

Статтею 292 Податкового кодексу визначено, про які види доходу платник єдиного податку має відзвітувати. Це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, […]

Читати далі...

Єдиноподатник ІІІ групи поставив товари як неплатник ПДВ, а оплату отримав як платник, ПДВ

Платник єдиного податку ІІІ групи відвантажив товари на спрощеній системі оподаткування за ставкою 5% (без сплати ПДВ). Оплату за ці товари отримав уже після переходу на ставку 3% (зі сплатою ПДВ). У такому разі періодом виникнення доходу буде квартал, коли надійшли кошти. До доходу платник включає всю суму коштів, отриману від покупця. Податкове зобов’язання з […]

Читати далі...

Сплата неплатнику ПДВ податкових зобовязань з ПДВ, за отримані послуги від нерезидента

Нарахування і сплата податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України здійснюються на бюджетний рахунок з кодом бюджетної класифікації 14010100 (після перекодування 14060100) «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)». […]

Читати далі...

Надання фінансової допомоги єдинником І-ІІІ групи

Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які, зокрема, здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейерами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПКУ (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. […]

Читати далі...

Нарахування авансових внесків при виплаті дивіденди «єдинником» за минулі роки

Авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашено. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою 18 %. Сума дивідендів, що […]

Читати далі...

Відображення доходу за договором доручення у книзі доходів

Підприємець-єдиноподатник має відобразити у книзі обліку доходів усю суму коштів, що надійшла від надання послуг за договором доручення. Проте у податковій декларації він має включити до доходу лише суму отриманої винагороди повіреного (агента). За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (п. 1 ст. […]

Читати далі...

Суборенда нерухомості, єдиний податок

ФОП, який здійснює діяльність, пов’язану із наданням в оренду орендованого нерухомого майна (група 68.20 КВЕД ДК 009:2010), у разі здавання в суборенду нежитлового приміщення до 300 м2, має право перебувати на другій групі платників єдиного податку за умови дотримання вимог пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу. Дія вимог, зазначених у вищезазначеному підпункті, не […]

Читати далі...

Сплата єдиного податку при перевищенні доходу

Відповідно до п. 295.7 ст. 295 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу або календарному півріччю (у […]

Читати далі...

Звільнення від сплати земельного податку для платника єдиного податку

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої — третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (пп. 297.1.4 п. 297.1 ст. […]

Читати далі...