Штрафні санкції за несвоєчасно сплату ЄСВ

Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону про ЄСВ єдиний соцвнесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом про ЄСВ, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або […]

Читати далі...

Порядок оскарження ППР

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Відповідно до п. 56.3 […]

Читати далі...

Фактична перевірка, перенесення термінів проведення

Відповідно до підпункту 75.1.3 ПКУ фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі […]

Читати далі...

Нарахування пені, облікова ставка

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема, фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (п. 111.2 ст. 111 Податкового кодексу). При нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, — починаючи з першого робочого дня, що настає […]

Читати далі...

Несвоєчасна сплату земельного податку, штрафні санкції

Фізичні особи (громадяни) несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання. Якщо ж платники податків протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового зобов’язання з плати за землю, то вони притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: • при затримці до 30 календарних днів включно, […]

Читати далі...

Періодичність перевірок залежить від ступеня ризику платника

Відповідно до ст. 77 Податкового кодексу документальні планові перевірки повинні бути передбачені у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. До плану-графіка проведення таких перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Періодичність проведення перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в їхній […]

Читати далі...

Сплата нарахованої суми грошового зобов’язання, у випадку якщо сума грошового зобов’язання оскаржується

У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу […]

Читати далі...

Строк давності для застосування штрафів за порушення трудового законодавства

Відповідальність роботодавця у вигляді штрафу за порушення трудового законодавства регламентована ст. 265 КЗпП. Ці штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 ГКУ. Водночас строків давності при застосуванні фінансових санкцій статтею 265 КЗпП не визначено. Отже, у даному випадку застосовуються загальні строки давності. Так, згідно зі ст. 114 ПКУ, граничні […]

Читати далі...

Подання уточнення під час проведення камеральної перевірки

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення (ст. 76 ПКУ). Їй підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова. Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого […]

Читати далі...

Несвоєчасна реєстрація акцизної накладної, штрафна санкція

Датою та часом надання акцизної накладної/розрахунку коригування до ДФС є дата й час, зазначені у квитанції про їх прийняття або неприйняття. Якщо протягом операційного дня платникові акцизного податку не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування, вони вважаються зареєстрованими в ЄРАН (п. 231.6 ПКУ; п. 10 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого […]

Читати далі...